Lotta Hammar
Tavla_5_B.jpg

Tall och fåglar på juteväv

 

Tall och fåglar på juteväv

 

Denna beställare ville ha en målning med den svenska floran och faunan som skulle möta henne när hon kom hem på dagarna. Hon hade sett mina målningar på juteväv och ville ha en sådan. Med den svenska skogen och dess fåglar som inspiration skapades denna målning.